Beleidslijn 2012 voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) in de gemeente Kaag en Braassem

Geldend van 24-07-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Kaag en Braassem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidslijn 2012 voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) in de gemeente Kaag en Braassem
Citeertitel Beleidslijn 2012 voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. wet Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
 2. amvb Besluit Bibob
 3. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 3 van de Drank- en Horecawet
 5. artikel 27 van de Drank- en Horecawet
 6. artikel 30a van de Drank- en Horecawet
 7. artikel 31 van de Drank- en Horecawet
 8. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Kaag%20en%20Braassem/CVDR153405/CVDR153405_5.html
 9. artikel 30b van de Wet op de kansspelen
 10. artikel 9.2.2.3 van de Wet milieubeheer
 11. artikel 11.2 van de Wet milieubeheer
 12. artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 13. artikel 2.17 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 14. artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-2018 01-07-2012 Nieuwe regeling

12-06-2012

gmb-2018-157768

Onbekend.