Regeling vervallen per 02-03-2022

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent orde Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Brunssum 2018

Geldend van 18-07-2018 t/m 01-03-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Brunssum
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent orde Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Brunssum 2018
Citeertitel Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Brunssum 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervangt het het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Brunssum 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2018 02-03-2022 nieuwe regeling

03-07-2018

gmb-2018-153253

835139