Vaststelling en aanpassing subsidieplafonds en begrotingssubsidies kadernota 2019-2022

Geldend van 13-07-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Vaststelling en aanpassing subsidieplafonds en begrotingssubsidies kadernota 2019-2022
Citeertitel Vaststelling en aanpassing subsidieplafonds en begrotingssubsidies kadernota 2019-2022
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Bestuur
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 105 van de Provinciewet
  2. artikel 143 van de Provinciewet
  3. artikel 193 van de Provinciewet
  4. artikel 194 van de Provinciewet
  5. artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht
  6. artikel 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht
  7. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Zuid-Holland/435966/435966_1.html
  8. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Zuid-Holland/298777/298777_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2018 nieuwe regeling

27-06-2018

prb-2018-5243

PZH-2018-646001404