Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent extern mandaat (Provinciaal mandaatbesluit Omgevingsdienst de Vallei 2018)

Geldend van 01-05-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gelderland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent extern mandaat (Provinciaal mandaatbesluit Omgevingsdienst de Vallei 2018)
Citeertitel Provinciaal mandaatbesluit Omgevingsdienst de Vallei 2018
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2022 bijlage A

05-04-2022

prb-2022-4461

2022-004219
30-04-2021 01-03-2021 01-05-2022 bijlage C

20-04-2021

prb-2021-3296

2018-008584
06-07-2018 30-04-2021 nieuw mandaatbesluit

03-07-2018

prb-2018-5053

2018-008584