Subsidieregeling Sportevenementen Drenthe

Geldend van 07-07-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 03-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling Sportevenementen Drenthe
Citeertitel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp subsidie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2023 03-07-2023 wijziging artikel 1 en 13

04-07-2023

prb-2023-7674

2023000928
27-01-2023 07-07-2023 wijziging artikel 11

24-01-2023

prb-2023-885

2023000104
01-01-2022 27-01-2023 wijziging artikel 11 en invoegen artikel 17

07-12-2021

prb-2021-12032

2021002199
01-07-2018 01-01-2022 nieuwe regeling

12-06-2018

prb-2018-4589

2018001486