Regeling vervallen per 12-05-2022

Coalitieakkoord 2018-2022

Geldend van 09-05-2018 t/m 11-05-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Terneuzen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Coalitieakkoord 2018-2022
Citeertitel Sterk, betrokken & vitaal: Coalitieakkoord Terneuzen 2018-2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, algemeen, financiën en economie, volkshuisvesting en woningbouw, milieu, maatschappelijke zorg en welzijn, onderwijs, openbare orde en veiligheid, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp college politiek coalitieakkoord samenwerking visie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-36590

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-2018 12-05-2022 nieuwe regeling

09-05-2018

gmb-2018-123974

Onbekend.