Regeling vervallen per 12-05-2022

Coalitieakkoord 2018-2022

Geldend van 09-05-2018 t/m 11-05-2022

Intitulé

Coalitieakkoord 2018-2022

Terneuzen, 9 mei 2018

Onderwerp: Coalitieakkoord 2018-2022

Geachte raad,

Hierbij bieden wij als formateurs van een nieuw college uw Raad namens de fracties van TOP/Gemeentebelangen, CDA, VVD en ChristenUnie het Coalitieakkoord 2018-2022 aan dat tussen deze partijen is bereikt.

Dit coalitieakkoord bevat uitgangspunten waar wij als college mee aan de slag gaan. Dit akkoord is geen sluitstuk, maar een begin. Wij nodigen u als raad van harte uit om uw ideeën aan ons te laten weten. Wat kan Terneuzen sterker, meer betrokken en vitaler maken? Wij staan open voor uw voorstellen en bieden in onze bestuursperiode ruimte voor suggesties van alle raadsfracties. En dat geldt ook voor de ideeën van inwoners, bedrijven, instellingen en samenwerkingspartners. Met een open vizier bundelen wij de krachten en kijken wij met veel vertrouwen naar de toekomst.

Wij stellen voor dit akkoord aan de orde te stellen in de raadsvergadering van 31 mei 2018, waarbij zowel de door ons gevolgde procedure als de inhoud van het Coalitieakkoord 2018-2022 besproken kunnen worden. Met belangstelling wachten wij uw reacties af.

Bij brief d.d. 2 mei 2018 hebben wij, op grond van artikel 35, lid 2, van de Gemeentewet, de Burgemeester over het bereikte akkoord geïnformeerd. Op basis van genoemd artikel is hij in de gelegenheid gesteld zijn opvattingen over het bereikte resultaat kenbaar te maken.

Ondertekening

Hoogachtend,

namens de fracties van TOP/Gemeentebelangen, CDA, VVD en ChristenUnie,

de formateurs,

drs. F.O. van Hulle J.F. Begijn