Regeling vervallen per 29-12-2022

Besluit van de burgemeester van de gemeente Heerhugowaard houdende regels omtrent vergunningen bij evenementen Procedureregels voor concurrerende vergunningaanvragen en schaarse vergunningen bij evenementen 2018

Geldend van 06-06-2018 t/m 28-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerhugowaard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de burgemeester van de gemeente Heerhugowaard houdende regels omtrent vergunningen bij evenementen Procedureregels voor concurrerende vergunningaanvragen en schaarse vergunningen bij evenementen 2018
Citeertitel Procedureregels voor concurrerende vergunningaanvragen en schaarse vergunningen bij evenementen 2018
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2018 29-12-2022 nieuwe regeling

01-05-2018

gmb-2018-117471

BW18-0203, Bij18-284