Aanwijzingbesluit ex artikel 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening Katwijk 2014 (Exploitatie openbare inrichting)

Geldend van 12-06-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Katwijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingbesluit ex artikel 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening Katwijk 2014 (Exploitatie openbare inrichting)
Citeertitel Aanwijzingbesluit exploitatie openbare inrichtingen
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Aanwijzingbesluit exploitatievergunning
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Katwijk/CVDR333496/CVDR333496_7.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-2018 Nieuwe regeling

28-05-2018

gmb-2018-117411

1197506