Aanwijzingsbesluit Verontreiniging door Honden (ex artikel 2:58 lid 3 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Geldend van 01-06-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Capelle aan den IJssel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit Verontreiniging door Honden (ex artikel 2:58 lid 3 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Loslopende Honden (ex artikel 2:57 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Openbare orde en veiligheid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Link digitale kaart: https://dbs.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=bf28b1a2bdb24fc594518ea6ee1b46e7

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2018 Nieuwe regeling

08-05-2018

gmb-2018-214324

1005381
01-06-2018 01-06-2018 Nieuwe regeling

08-05-2018

gmb-2018-107784

1005381