Aanwijzingsbesluit Verontreiniging door Honden (ex artikel 2:58 lid 3 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Geldend van 01-06-2018 t/m 31-05-2018

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Verontreiniging door Honden (ex artikel 2:58 lid 3 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Code 5425

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,

b e s l u i t :

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Verontreiniging door Honden (ex artikel 2:58 lid 3 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018).

Artikel 1 Uitzonderingen opruimplicht

 • 1.

  De plicht genoemd in artikel 2:58, lid 1, Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018 geldt niet voor:

 • a.

  uitlaatzones;

 • b.

  uitrengebieden zoals aangegeven op bijgevoegde kaarten;

 • c.

  het Schollebos, met uitzondering van het evenemententerrein (het grote grasveld);

 • d.

  Sportpark Schenkel.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleide hond of sociale hulphond laat begeleiden.

 

Artikel 2 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:58, lid 3 APV 2018 - Verontreiniging door honden wordt ingetrokken.

  

Capelle aan den IJssel, 8 mei 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

   

drs. A. de Baat mr. P. Oskam