Regeling vervallen per 01-01-2024

Nadere regel openbare en groene schoolpleinen

Geldend van 01-04-2018 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regel openbare en groene schoolpleinen
Citeertitel Nadere regel Openbare en groene schoolpleinen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Moerdijk/CVDR356233/CVDR356233_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2018 01-01-2024 Nieuwe regeling

08-05-2018

gmb-2018-106137

Onbekend.