Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Edam-Volendam

Geldend van 13-04-2018 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Edam-Volendam
Citeertitel Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Edam-Volendam
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid, bestuur en recht
Eigen onderwerp openbare orde
Externe bijlage exb-2018-22282

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149a van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen van 28 november 1996.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-04-2018 nieuwe regeling

22-03-2018

gmb-2018-76496

D-1817084