Besluit van de burgemeester van de gemeente Oegstgeest houdende Aanwijzingsbesluit gebieden waarbinnen het verboden is om als straatartiest e.d. op te treden

Geldend van 17-03-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oegstgeest
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de burgemeester van de gemeente Oegstgeest houdende Aanwijzingsbesluit gebieden waarbinnen het verboden is om als straatartiest e.d. op te treden
Citeertitel Aanwijzingsbesluit gebieden waarbinnen het verboden is om als straatartiest e.d. op te treden
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Oegstgeest/608798/CVDR608798_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-2018 nieuwe regeling

05-12-2018

gmb-2018-55357

Onbekend.