Regeling vervallen per 18-11-2019

APV Algemene Plaatselijke Verordening 2018

Geldend van 01-03-2018 t/m 17-11-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Hengelo
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling APV Algemene Plaatselijke Verordening 2018
Citeertitel APV Algemene Plaatselijke Verordening 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-12628

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2018 18-11-2019 nieuwe regeling

30-01-2018

gmb-2018-44299

2188997