Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent het verlenen van ontheffing voor het autoluwplus-gebied Beleidsregels Ontheffingverlening autoluwplus

Geldend van 01-09-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Delft
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent het verlenen van ontheffing voor het autoluwplus-gebied Beleidsregels Ontheffingverlening autoluwplus
Citeertitel Beleidsregels Ontheffingverlening autoluwplus
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2023 artikel 2, 3

22-08-2023

gmb-2023-373924

3616139
27-02-2018 01-09-2023 nieuwe regeling

06-02-2018

gmb-2018-39381

3616139