Verordening op het Burgerinitiatief Zandvoort 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op het Burgerinitiatief Zandvoort 2018
Citeertitel Verordening op het Burgerinitiatief Zandvoort 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp burgerinitiatief
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 Nieuwe regeling

21-11-2017

gmb-2018-38764

Z2017-002338