Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst en gedeputeerde staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling (Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel)

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gelderland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst en gedeputeerde staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling (Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel)
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het historisch overzicht van de regeling is niet compleet. Deze versie betreft een rectificatie.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 artikel 1, 4, 8, 9, 10, 13, 37, toelichting

06-11-2018

stcrt-2019-35915

2018-012347
01-01-2019 01-01-2019 artikel 1, 4, 8, 9, 10, 13 en 37 en toelichting

06-11-2018

stcrt-2018-71476

2018-012347
29-06-2016 01-01-2019 nieuwe regeling

16-12-2015

stcrt-2018-7707

Onbekend.