Erfgoedverordening Schouwen-Duiveland 2018

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Schouwen-Duiveland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening Schouwen-Duiveland 2018
Citeertitel Erfgoedverordening Schouwen-Duiveland 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Erfgoed, monumenten
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3.16 van de Erfgoedwet
  2. artikel 9.1 van de Erfgoedwet
  3. artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  4. artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  5. Invoeringsbesluit Omgevingswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De in artikel 8, lid 2 en 3 genoemde 'gemeentelijke monumentencommissie' is de 'Welstands- en monumentencommissie', zoals ook bedoeld in artikel 1, onder e van de verordening.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 wijziging

19-10-2023

gmb-2023-565850

Onbekend.
30-01-2018 01-01-2024 Nieuwe regeling

21-12-2017

gmb-2018-18682

Onbekend.