Erfgoedverordening Schouwen-Duiveland 2018

Geldend van 30-01-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Schouwen-Duiveland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening Schouwen-Duiveland 2018
Citeertitel Erfgoedverordening Schouwen-Duiveland 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Erfgoed, monumenten
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3.16 van de Erfgoedwet
  2. artikel 9.1 van de Erfgoedwet
  3. artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  4. artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De in artikel 8, lid 2 en 3 genoemde 'gemeentelijke monumentencommissie' is de 'Welstands- en monumentencommissie', zoals ook bedoeld in artikel 1, onder e van de verordening.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-2018 Nieuwe regeling

21-12-2017

gmb-2018-18682

Onbekend.