Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent accountantscontroles Accountantscontroleverordening

Geldend van 12-05-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zoetermeer
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent accountantscontroles Accountantscontroleverordening
Citeertitel Accountantscontroleverordening
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de bij raadsbesluit van 27 oktober 2003 vastgestelde Controleverordening. De juridisch juiste bekendmaking van deze regeling heeft op 28 april 2016 in het Gemeenteblad plaatsgevonden.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-2016 nieuwe regeling

18-04-2016

gmb-2018-11729

2016-001300