Regeling vervallen per 01-01-2020

Nadere subsidieregels tenderregeling voor aanloopsteun voor luchtvaartmaatschappijen Provincie Limburg

Geldend van 19-01-2018 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Nadere subsidieregels tenderregeling voor aanloopsteun voor luchtvaartmaatschappijen Provincie Limburg
Citeertitel Nadere subsidieregels tenderregeling voor aanloopsteun voor luchtvaartmaatschappijen Provincie Limburg
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp PB no. 136-2017
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-2018 01-01-2020 Nieuwe regeling

19-12-2017

prb-2018-454

PB no. 136-2017