Beleidsregels RVV ontheffingen/vergunningen parkeren gemeente Maastricht

Geldend van 29-12-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maastricht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels RVV ontheffingen/vergunningen parkeren gemeente Maastricht
Citeertitel Beleidsregels RVV ontheffingen/vergunningen parkeren gemeente Maastricht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 87 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maastricht/CVDR377724/CVDR377724_6.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

regeling is bekend gemaakt in VIAMaastricht d.d. 28 december 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2017 nieuwe regeling

19-12-2017

gmb-2018-3541

2017-42385