Verordening individuele studietoeslag gemeente Beesel 2017

Geldend van 28-12-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening individuele studietoeslag gemeente Beesel 2017
Citeertitel Verordening individuele studietoeslag gemeente Beesel 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Individuele studietoeslag Beesel 2017
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. artikel 8a, eerste lid, van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening individuele studietoeslag Gemeente Beesel 2015, zoals vastgesteld op 6 oktober 2014.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2017 nieuwe regeling

18-12-2017

gmb-2017-231242

Onbekend.