Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2018

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoogeveen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2018
Citeertitel 6e wijzigingsverordening Verordening precariobelasting 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 228 van de Gemeentewet
  2. artikel 216 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 Wijziging tarieventabel.

07-12-2023

gmb-2023-559634

Onbekend.
31-12-2022 01-01-2024 Wijziging tarieventabel

08-12-2022

gmb-2022-568019

Onbekend.
01-01-2022 31-12-2022 Wijziging tarieventabel

09-12-2021

gmb-2021-478975

Onbekend.
01-01-2021 01-01-2022 gewijzigde regeling

10-12-2020

gmb-2020-353412

Onbekend.
01-01-2020 01-01-2021 gewiijzigde regeling

12-12-2019

gmb-2019-319544

Onbekend.
25-12-2018 01-01-2020 Wijziging tarieventabel

06-12-2018

gmb-2018-278688

Onbekend.
23-12-2017 25-12-2018 Nieuwe regeling

07-12-2017

gmb-2017-228968

Onbekend.