Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Moerdijk

Geldend van 08-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Moerdijk
Citeertitel Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Moerdijk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 35 van de Participatiewet
  3. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  5. artikel 35 van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-2024 01-01-2024 artikel 3

30-01-2024

gmb-2024-59489

Onbekend.
03-01-2024 08-02-2024 artikel 3

19-12-2023

gmb-2024-2967

Onbekend.
01-01-2018 03-01-2024 Nieuwe regeling

05-12-2017

gmb-2017-228472

Onbekend.