Regeling vervallen per 20-01-2023

Verordening BI-zone Centrum Bladel 2018-2022 voor gebruikers

Geldend van 01-01-2019 t/m 19-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Bladel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening BI-zone Centrum Bladel 2018-2022 voor gebruikers
Citeertitel Verordening tot 1e wijziging Verordening BI-zone Centrum Bladel 2018-2022 voor gebruikers
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 20-01-2023 wijziging regeling

08-11-2018

gmb-2018-256698

Onbekend.
01-01-2018 01-01-2019 nieuwe regeling

14-12-2017

gmb-2017-226454

Onbekend.