Regeling vervallen per 01-01-2020

Legesverordening provincie Gelderland 2018

Geldend van 15-02-2018 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Gelderland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Legesverordening provincie Gelderland 2018
Citeertitel Legesverordening provincie Gelderland 2018
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp belastingen, bestuurlijke organisatie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 220 van de Provinciewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is inclusief de Tarieventabel provincie Gelderland 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2018 01-01-2018 01-01-2020 artikel 6.4

31-01-2018

prb-2018-1185

PS2017-761 - zaaknummer 2016-011070
01-01-2018 15-02-2018 nieuwe regeling

08-11-2017

prb-2017-5536

PS2017-600-II - zaaknummer 2017-012383