Legesverordening provincie Utrecht 2018

Geldend van 01-03-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Legesverordening provincie Utrecht 2018
Citeertitel Legesverordening provincie Utrecht 2018
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 143 van de Provinciewet
  2. artikel 145 van de Provinciewet
  3. artikel 220 van de Provinciewet
  4. artikel 220a van de Provinciewet
  5. artikel 223 van de Provinciewet
  6. artikel 225 van de Provinciewet
  7. Omgevingsverordening provincie Utrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2024 bijlage 1

07-02-2024

prb-2024-2500

UTSP-1016476851-689
01-01-2024 01-03-2024 artikel 1, 4, 10, bijlage 1

13-12-2023

prb-2023-15801

UTSP-1940210211-6505
24-12-2022 01-01-2024 bijlage 1

14-12-2022

prb-2022-15350

824C11CC
01-01-2022 24-12-2022 Tarieventabel

10-11-2021

prb-2021-11574

2021-58
01-04-2021 14-12-2021 Tarieventabel

10-03-2021

prb-2021-2310

821F0243
01-01-2021 01-04-2021 Tarieventabel

12-11-2020

prb-2020-8786

820F1D01
12-11-2019 01-01-2021 tarieventabel

30-10-2019

prb-2019-7324

81F7C428
11-12-2018 12-11-2019 Wijziging van de tarieventabel

05-11-2018

prb-2018-8515

81D5C005
01-01-2018 11-12-2018 Nieuwe regeling

06-11-2017

prb-2017-5310

81B8C8C0