Nadere subsidieregels stimulering Struikelstenen 2017-2020

Geldend van 04-07-2019 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Nadere subsidieregels stimulering Struikelstenen 2017-2020
Citeertitel Nadere subsidieregels stimuleringsregeling Struikelstenen 2017-2020
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp algemeen, financiën en economie
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Limburg/CVDR600894/CVDR600894_2.html
  2. wet Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2019 vervallen art. 5, lid 2

25-06-2019

prb-2019-4745

PB no. 032-2019
31-10-2017 04-07-2019 nieuwe regeling

24-10-2017

prb-2017-4936

PB no. 099-2017