Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.

Geldend van 15-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.
Citeertitel Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. wet Provinciewet
  2. wet Algemene bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-2022 bijlage 1

22-02-2022

prb-2022-2521

PB 047-2020
01-07-2020 15-03-2022 Bijlage par. 2.1 en 2.5

23-06-2020

prb-2020-4127

PB 047-2020
07-11-2019 01-07-2020 Bijlage Paragraaf 2.6

29-10-2019

prb-2019-7241

Onbekend.
01-06-2019 07-11-2019 wijziging art. bijlage art. paragraaf 1.4C

26-02-2019

prb-2019-2636

PB no. 12-2019
03-10-2018 01-06-2019 wijz. bijl. par. 2.1 en toevoegen 2.5 Faunabeheer

25-09-2018

prb-2018-7224

PB no. 070-2018
19-08-2017 03-10-2018 Wijziging

25-07-2017

prb-2017-3671

PB no. 073-2017
01-01-2015 19-08-2017 Nieuwe regeling

16-12-2014

prb-2017-3604

PB no. 119-2014