Beleidsregels maatschappelijk participatie schoolgaande kinderen

Geldend van 10-08-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Haarlem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels maatschappelijk participatie schoolgaande kinderen
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 35, eerste lid, van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Onder gelijktijdige intrekking van huidige Beleidsregels 'maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen' (2015/488128

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-08-2017 nieuwe regeling

20-07-2017

gmb-2017-139755

2017/174103