Subsidieverordening Sport

Geldend van 01-08-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Enschede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieverordening Sport
Citeertitel Subsidieverordening Sport
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp Subsidieverordening
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Enschede/CVDR405499/CVDR405499_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Subsidieverordening Sport uit 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2017 Nieuwe regeling

03-07-2017

gmb-2017-130311

Onbekend.