Algemene Subsidie Verordening Meierijstad 2018

Geldend van 01-03-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Meierijstad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene Subsidie Verordening Meierijstad 2018
Citeertitel Algemene Subsidie Verordening Meierijstad 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp Subsidie
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2022 Eerste wijziging

17-02-2022

gmb-2022-86814

Onbekend.
17-07-2017 17-07-2017 Nieuw

22-06-2017

gmb-2017-121454

Onbekend.
17-07-2017 01-03-2022 Nieuwe regeling

22-06-2017

gmb-2018-15601

Onbekend.