Openstellingsbesluit 2017 paragraaf 2 fysieke investeringen duurzame innovaties subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014–2020 (POP3) Limburg

Geldend van 11-11-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Openstellingsbesluit 2017 paragraaf 2 fysieke investeringen duurzame innovaties subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014–2020 (POP3) Limburg
Citeertitel Wijzigingsbesluit Openstellingsbesluit 2017 paragraaf 2 fysieke investeringen duurzame innovaties Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Limburg/CVDR600894
  2. wet Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-2017 wijzigingsregeling

07-11-2017

prb-2017-5159

PB no. 102-2017
07-06-2017 11-11-2017 Wijziging Artikel 1

30-05-2017

prb-2017-2429

PB no. 48-2017
29-05-2017 07-06-2017 Nieuwe regeling

02-05-2017

prb-2017-2151

PB no. 42-2017