Regeling vervallen per 01-01-2024

Omgevingsverordening Overijssel 2017

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Overijssel
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Omgevingsverordening Overijssel 2017
Citeertitel Omgevingsverordening Overijssel 2017
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-68800 exb-2022-68801 exb-2022-68802 exb-2022-69264 exb-2022-69265 exb-2022-69266 exb-2022-69267 exb-2022-69268 exb-2022-69269 exb-2022-69270 exb-2022-69271 exb-2022-69272

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening
  2. artikel 2.9, derde lid, van de Wet natuurbescherming
  3. artikel 2.9, vierde lid, van de Wet natuurbescherming
  4. artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De actualisatie 2022 van de geldende Omgevingsverordening is gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.9923.phVerordening009-va01.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-01-2024 titel 2.1a, artikel 2.1.7a, 2.1.10, 2.15.1, 2.15.2, 4.2.3, 4.3.7, 4.3.9, 5.1.3, bijlage 8, 10, toelichting

16-12-2022

prb-2022-14967

Onbekend.
01-02-2022 01-01-2023 artikel 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.15.1, 2.15.2, 2.15.3, bijlage 1b, 8, 9a, toelichting

15-12-2021

prb-2022-1157

2021/1104528
01-04-2021 01-02-2022 artt. 2.12.1 - 2.12.9, toelichting, bijlage 8

03-03-2021

prb-2021-2398

2021/1100351
01-12-2019 01-04-2021 Veel artikelen

13-11-2019

prb-2019-7786

2019/1101324
12-11-2019 01-12-2019 artt. 7.1.1, 7.2.1 en toelichting

30-10-2019

prb-2019-7321

2019/1101297
07-03-2019 06-03-2019 12-11-2019 wijziging art. 2.1.7a en toelichting

27-02-2019

prb-2019-1642

PS/2019/69
01-11-2018 07-03-2019 Wijzigingen

26-09-2018

prb-2018-7974

PS/2018/494
01-05-2017 01-11-2018 Onbekend.

12-04-2017

prb-2017-1927

PS/2017/119