Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling voortoetsen drainagebuizen en beregeningsputten

Geldend van 09-12-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling voortoetsen drainagebuizen en beregeningsputten
Citeertitel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 145 van de Provinciewet
  2. artikel 1.3, vijfde lid van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-2022 01-01-2024 wijziging artikelen 6 en 15

06-12-2022

prb-2022-14533

2022001957
17-12-2021 09-12-2022 wijziging artikel 6 en artikel 15

14-12-2021

prb-2021-12384

2021002270
01-10-2019 17-12-2021 wijziging

24-09-2019

prb-2019-6514

2019002052
20-02-2017 01-01-2017 01-10-2019 Nieuwe regeling

14-02-2017

prb-2017-711

2017000438