Regeling vervallen per 07-07-2023

BELEIDSLIJN VOOR DE TOEPASSING VAN DE WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR

Geldend van 01-01-2017 t/m 06-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Maastricht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling BELEIDSLIJN VOOR DE TOEPASSING VAN DE WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. hfdst. 1 Bibob
  2. hfdst. 2 Bibob
  3. hfdst. 3 Bibob
  4. hfdst. 4 Bibob

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

deze beleidslijn Bibob is bekend gemaakt in 1Maastricht d.d. 22 december 2016 en vervangt de op 31 augustus 2010 vastgestelde Bibob-beleidslijn

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 07-07-2023 nieuwe regeling

13-12-2016

gmb-2017-3989

Onbekend.