Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Limburg 2017

Geldend van 07-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Limburg
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Limburg 2017
Citeertitel Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Limburg 2017
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 110 van de Waterschapswet
  2. artikel 113 van de Waterschapswet
  3. artikel 117 van de Waterschapswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2022 artikel 4, 6, 8, 10

30-11-2022

wsb-2022-13466

2022-Z8126
03-12-2021 07-12-2022 artikel 4, 6, 8, 10

24-11-2021

wsb-2021-14666

Onbekend.
08-12-2020 03-12-2021 artikel 4, 6, 8, 10, 15

25-11-2020

wsb-2020-13773

2020-D103794
07-12-2019 08-12-2020 artikel 4, 6, 8, 10

27-11-2019

wsb-2019-12849

2019-D81592
21-12-2018 07-12-2019 artikel 4, 6, 8, 10

12-12-2018

wsb-2018-12518

2018-D198953
27-01-2018 21-12-2018 artikel 4, 6, 8, 10

29-11-2017

wsb-2018-2318

Onbekend.
05-01-2017 01-01-2017 27-01-2018 nieuwe regeling

02-01-2017

wsb-2017-113

1607020