Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland

Geldend van 13-08-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Overijssel
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp GR OD IJsselland
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 53 lid 2 WGR
  2. art. 137 PW
  3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Overijssel/CVDR601285/CVDR601285_1.html
  4. artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-08-2020 01-01-2020 artt. 2, 9, 11, 15, 19, 21, 27, 28, 39

02-07-2020

stcrt-2020-42900

Onbekend.
05-01-2017 13-08-2020 Niet ingegeven

22-12-2016

stcrt-2017-796

Onbekend.