Beleidsregels afgifte van parkeerontheffingen in parkeerschijfzones

Geldend van 15-12-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Pijnacker-Nootdorp
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels afgifte van parkeerontheffingen in parkeerschijfzones
Citeertitel Beleidsregels afgifte van parkeerontheffingen in parkeerschijfzones
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 4:81 Awb

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2016 nieuwe regeling

06-12-2016

gmb-2016-189057

16INT11221