Beleidsregels afgifte van parkeerontheffingen in parkeerschijfzones

Geldend van 15-12-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Pijnacker-Nootdorp
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels afgifte van parkeerontheffingen in parkeerschijfzones
Citeertitel Beleidsregels afgifte van parkeerontheffingen in parkeerschijfzones
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 4:81 Awb

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2016 nieuwe regeling

06-12-2016

gmb-2016-189057

16INT11221