Beleidsregels afgifte van parkeerontheffingen in parkeerschijfzones

Geldend van 15-12-2016 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels afgifte van parkeerontheffingen in parkeerschijfzones

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gezien het advies van de afdeling Wijkzaken d.d. 29 november 2016;

gelet op artikel 3 van de Parkeerverordening Pijnacker-Nootdorp en op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de Beleidsregels afgifte van parkeerontheffingen in parkeerschijfzones.

Artikel 1 Algemene bepalingen ontheffingverlening

Voor enkele parkeerschijfzones in Pijnacker-Nootdorp komen bewoners, bedrijven en autodate-aanbieders, wonend c.q. gevestigd/een standplaats hebbend in een parkeerschijfzone, in aanmerking voor een parkeerontheffing, een en ander gerelateerd aan artikel 3 van de Parkeerverordening Pijnacker-Nootdorp. Aangezien de verschillende parkeerschijfzones qua parkeerbehoefte en aanbod sterk uiteenlopen zijn per deelgebied/straat de te verkrijgen ontheffingen opgesomd in combinatie met de daarbij geldende beleidsregels.

Voor bezoekers zijn voor enkele straten/deelgebieden kraskaarten voor dagdeelontheffingen beschikbaar. Voor noodzakelijk langdurig verblijf door bewoners, bedrijven en autodate-aanbieders, die niet wonen c.q. gevestigd zijn/een standplaats hebben in het betreffende gebied zijn tijdelijke ontheffingen beschikbaar.

Artikel 2 Ontheffingen per deelgebied

Nootdorp

1. Laan van Nootdorp

Tijdelijke ontheffing ten behoeve van werkzaamheden

Criteria tijdelijke ontheffing:

 • De aanvrager dient uiterlijk 2 weken van te voren schriftelijk een gemotiveerd verzoek in.

 • De ontheffingverstrekkende instantie beoordeelt op grond van de aanvraag of de langdurige aanwezigheid binnen het ontheffingengebied noodzakelijk is.

 • Het kenteken wordt vermeld op de ontheffing.

 • Per ontheffing wordt één kenteken vermeld.

 • De ontheffing is geldig in de periode zoals op de ontheffing staat aangegeven.

 • Het parkeren is toegestaan op de parkeerplaatsen van de Laan van Nootdorp tussen de Koningin Julianastraat en Sportparkweg.

2. Sportparkweg

Tijdelijke ontheffing ten behoeve van werkzaamheden

Criteria tijdelijke ontheffing:

 • De aanvrager dient uiterlijk 2 weken van te voren schriftelijk een gemotiveerd verzoek in.

 • De ontheffingverstrekkende instantie beoordeelt op grond van de aanvraag of de langdurige aanwezigheid binnen het ontheffingengebied noodzakelijk is.

 • Het kenteken wordt vermeld op de ontheffing.

 • Per ontheffing wordt één kenteken vermeld.

 • De ontheffing is geldig in de periode zoals op de ontheffing staat aangegeven.

 • Het parkeren is toegestaan op de parkeerplaatsen van de Sportparkweg tussen Pikeur en Laan van Nootdorp.

3. Koningin Julianastraat

Tijdelijke ontheffing ten behoeve van werkzaamheden

Criteria tijdelijke ontheffing:

 • De aanvrager dient uiterlijk 2 weken van te voren schriftelijk een gemotiveerd verzoek in.

 • De ontheffingverstrekkende instantie beoordeelt op grond van de aanvraag of de langdurige aanwezigheid binnen het ontheffingengebied noodzakelijk is.

 • Het kenteken wordt vermeld op de ontheffing.

 • Per ontheffing wordt één kenteken vermeld.

 • De ontheffing is geldig in de periode zoals op de ontheffing staat aangegeven.

 • Het parkeren is toegestaan in de Koningin Julianastraat tussen Laan van Nootdorp en Kerkweg.

Bewonersontheffing op kenteken

Criteria bewonersontheffing:

 • De aanvrager dient volgens de Basisregistratie Personen ingeschreven te zijn op een adres aan de Koningin Julianastraat 24-62 (even nummers) te Nootdorp.

 • De aanvrager beschikt niet over de mogelijkheid een parkeerplaats te kopen dan wel te huren op of in een parkeervoorziening die aangelegd is ten behoeve van de woonbebouwing van de aanvrager.

 • De aanvrager beschikt niet over een parkeerplaats op eigen terrein of bij derden. Indien de woning volgens de bouwvergunning wel beschikt over eigen parkeerplaats (en), dan wordt bij de afgifte eerst dit aantal in mindering gebracht op het aantal aangevraagde ontheffingen. Er wordt een lijst opgesteld van adressen en de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren.

 • Het kentekenbewijs van het voertuig dient op naam van de aanvrager te staan. Gebruikers van een leaseauto overleggen hiervoor een verklaring van de leasemaatschappij.

 • Het kenteken wordt vermeld op de ontheffing.

 • Per ontheffing wordt één kenteken vermeld.

 • Er geldt een maximum van 2 ontheffingen per adres/huishouden.

 • De ontheffing is geldig in het kalenderjaar van uitgifte.

 • Voor afloop van het kalenderjaar wordt automatisch een acceptgirokaart toegezonden om na betaling een nieuwe ontheffing te verkrijgen.

 • Het parkeren is toegestaan in de Koningin Julianastraat tussen Laan van Nootdorp en Kerkweg.

 • De ontheffing wordt in principe direct verleend, maar voor bijzondere situaties kan ook eerst een nader onderzoek worden gedaan. De ontheffing zal daarna worden toegezonden.

 • In plaats van een ontheffing voor de parkeerschijfzone kunnen de bewoners van Koningin Julianastraat 24-62 (even nummers) ook een parkeervergunning aanvragen voor de vergunninghouderszone Oranjewijk, met een maximum van 1 vergunning per adres/huishouden. Verder gelden dezelfde criteria als voor een bewonersontheffing.

4. Dorpsstraat

Tijdelijke ontheffing ten behoeve van werkzaamheden

Criteria tijdelijke ontheffing:

 • De aanvrager dient uiterlijk 2 weken van te voren schriftelijk een gemotiveerd verzoek in.

 • De ontheffingverstrekkende instantie beoordeelt op grond van de aanvraag of de langdurige aanwezigheid binnen het ontheffingengebied noodzakelijk is.

 • Het kenteken wordt vermeld op de ontheffing.

 • Per ontheffing wordt één kenteken vermeld.

 • De ontheffing is geldig in de periode zoals op de ontheffing staat aangegeven.

 • Het parkeren is toegestaan in de Dorpsstraat (ook het parkeerterrein naast Cultura).

Bewonersontheffing

Criteria bewonersontheffing:

 • De aanvrager dient volgens de Basisregistratie Personen ingeschreven te zijn op een adres gelegen in het ontheffingengebied.

 • Bewoners van het pand Dorpsstraat 40 (het voormalige gemeentehuis van Nootdorp) komen niet in aanmerking voor een ontheffing. Parkeergelegenheid voor dit pand is van oorsprong aanwezig op het openbare parkeerterrein aan de Ds. C. Spoorlaan.

 • De aanvrager beschikt niet over de mogelijkheid een parkeerplaats te kopen dan wel te huren op of in een parkeervoorziening die aangelegd is ten behoeve van de woonbebouwing van de aanvrager.

 • De aanvrager beschikt niet over een parkeerplaats op eigen terrein. Indien de aanvrager wel beschikt over eigen parkeergelegenheid, dan wordt bij de afgifte eerst rekening gehouden met het aantal voertuigen dat geparkeerd kan worden op eigen terrein. Er wordt een lijst opgesteld van adressen en de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren.

 • Het kentekenbewijs van het voertuig dient op naam van de aanvrager te staan. Gebruikers van een leaseauto overleggen hiervoor een verklaring van de leasemaatschappij.

 • Het kenteken wordt vermeld op de ontheffing.

 • Per ontheffing wordt één kenteken vermeld.

 • Er geldt een maximum van 1 ontheffing per adres/huishouden.

 • De ontheffing is geldig in het kalenderjaar van uitgifte.

 • Voor afloop van het kalenderjaar wordt automatisch een acceptgirokaart toegezonden om na betaling een nieuwe ontheffing te verkrijgen.

 • Het parkeren is toegestaan in de Dorpsstraat.

 • De ontheffing wordt in principe direct verleend, maar voor bijzondere situaties kan ook eerst een nader onderzoek worden gedaan. De ontheffing zal daarna worden toegezonden.

Pijnacker

1. Oostlaan/Westlaan

Tijdelijke ontheffing ten behoeve van werkzaamheden

Criteria tijdelijke ontheffing :

 • De aanvrager dient uiterlijk 2 weken van te voren schriftelijk een gemotiveerd verzoek in.

 • De ontheffingverstrekkende instantie beoordeelt op grond van de aanvraag of de langdurige aanwezigheid binnen het ontheffingengebied noodzakelijk is.

 • Het kenteken wordt vermeld op de ontheffing.

 • Per ontheffing wordt één kenteken vermeld.

 • De ontheffing is geldig in de periode zoals op de ontheffing staat aangegeven.

 • Het parkeren is toegestaan op de Oostlaan en Westlaan tussen de Meidoornlaan/Emmastraat en Europalaan.

2. Stationsstraat

Tijdelijke ontheffing ten behoeve van werkzaamheden

Criteria tijdelijke ontheffing:

 • De aanvrager dient uiterlijk 2 weken van te voren schriftelijk een gemotiveerd verzoek in.

 • De ontheffingverstrekkende instantie beoordeelt op grond van de aanvraag of de langdurige aanwezigheid binnen het ontheffingengebied noodzakelijk is.

 • Het kenteken wordt vermeld op de ontheffing.

 • Per ontheffing wordt één kenteken vermeld.

 • De ontheffing is geldig in de periode zoals op de ontheffing staat aangegeven.

 • Het parkeren is toegestaan in de Stationsstraat tussen de Emmastraat en Koningin Julianalaan.

Bewoners ontheffing op kenteken

Criteria bewonersontheffing:

 • De aanvrager dient volgens de Basisregistratie Personen ingeschreven te zijn op een adres gelegen in het ontheffingengebied.

 • De aanvrager beschikt niet over de mogelijkheid een parkeerplaats te kopen dan wel te huren op of in een parkeervoorziening die aangelegd is ten behoeve van de woonbebouwing van de aanvrager.

 • De aanvrager beschikt niet over een parkeerplaats op eigen terrein of bij derden. Indien de aanvrager wel beschikt over eigen parkeergelegenheid, dan wordt bij de afgifte eerst rekening gehouden met het aantal voertuigen dat geparkeerd kan worden op eigen terrein. Er wordt een lijst opgesteld van adressen en de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren.

 • Het kentekenbewijs van het voertuig dient op naam van de aanvrager te staan. Gebruikers van een leaseauto overleggen hiervoor een verklaring van de leasemaatschappij.

 • Het kenteken wordt vermeld op de ontheffing.

 • Per ontheffing wordt één kenteken vermeld.

 • Er geldt een maximum van 1 ontheffing per adres/huishouden.

 • De ontheffing is geldig in het kalenderjaar van uitgifte.

 • Voor afloop van het kalenderjaar wordt automatisch een acceptgirokaart toegezonden om na betaling een nieuwe ontheffing te verkrijgen.

 • Het parkeren is toegestaan in de Stationsstraat tussen de Emmastraat en Koningin Julianalaan.

 • De ontheffing wordt in principe direct verleend, maar voor bijzondere situaties kan ook eerst een nader onderzoek worden gedaan. De ontheffing zal daarna worden toegezonden.

Zakelijke ontheffing op bedrijfsnaam of kenteken.

Criteria zakelijke ontheffing op bedrijfsnaam of kenteken:

 • De ontheffing kan alleen aangevraagd worden voor een bedrijf gevestigd op een adres aan de Stationsstraat 27 t/m 53 (oneven) of 4 t/m 52 (even).

 • De ontheffing kan enkel schriftelijk worden aangevraagd.

 • De ontheffing wordt afgegeven op kenteken of naam van het bedrijf (bezoekers).

 • De aanvrager toont aan dat het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • De aanvrager toont met een werkgeversverklaring aan dat hij werkzaam is bij het betreffende bedrijf.

 • De aanvrager beschikt niet over een parkeerplaats op eigen terrein of bij derden. Indien de aanvrager wel beschikt over eigen parkeergelegenheid, dan wordt bij de afgifte eerst rekening gehouden met het aantal voertuigen dat geparkeerd kan worden op eigen terrein.

 • Het kenteken wordt vermeld op de ontheffing of de bedrijfsnaam.

 • Per ontheffing wordt één kenteken/bedrijfsnaam vermeld.

 • Er wordt maximaal 1 ontheffing per bedrijf afgegeven op kenteken.

 • Er wordt maximaal 1 ontheffing per bedrijf afgegeven op bedrijfsnaam (bezoekers).

 • De ontheffing is geldig in het kalenderjaar van uitgifte.

 • Voor afloop van het kalenderjaar wordt automatisch een acceptgirokaart toegezonden om na betaling een nieuwe ontheffing te verkrijgen.

 • Het parkeren is toegestaan op in de Stationsstraat tussen de Emmastraat en Koningin Julianalaan.

 • De ontheffing wordt in principe direct verleend, maar voor bijzondere situaties kan ook eerst een nader onderzoek worden gedaan. De ontheffing kan dan daarna worden toegezonden.

Kraskaarten

Criteria kraskaarten:

 • Elke huishouden of bedrijf binnen de parkeerschijfzone komt in aanmerking voor de aanschaf van bezoekersontheffingen.

 • De ontheffingen worden op de gemeentelijke servicecentra per 10 stuks verkocht. De ontheffing is slechts geldig voor het aangegeven jaar.

 • Elk huishouden of bedrijf binnen de parkeerschijfzone mag per maand een boekje a 10 kraskaarten kopen.

 • De aanvrager dient volgens de Basisregistratie Personen te zijn ingeschreven op een adres, gelegen binnen de parkeerschijfzone.

 • Een legitimatie is bij de aanschaf verplicht.

 • De ontheffing is alleen geldig op de weggekraste datum voor maximaal vijf uur vanaf het weggekraste aankomsttijdstip.

 • Er mogen twee ontheffingen gebruikt worden om een periode van 10 uur te kunnen parkeren.

 • Het parkeren is toegestaan in de Stationsstraat tussen de Emmastraat en Koningin Julianalaan.

3. Oranjeplein

Tijdelijke ontheffing ten behoeve van werkzaamheden

Criteria tijdelijke ontheffing:

 • De aanvrager dient uiterlijk 2 weken van te voren schriftelijk een gemotiveerd verzoek in.

 • De ontheffingverstrekkende instantie beoordeelt op grond van de aanvraag of de langdurige aanwezigheid binnen het ontheffingengebied noodzakelijk is.

 • Het kenteken wordt vermeld op de ontheffing.

 • Per ontheffing wordt één kenteken vermeld.

 • De ontheffing is geldig in de periode zoals op de ontheffing staat aangegeven.

 • Het parkeren is toegestaan op het Oranjeplein.

Zakelijke ontheffing op bedrijfsnaam of kenteken

Criteria zakelijke ontheffing op bedrijfsnaam of kenteken:

 • De ontheffing kan alleen aangevraagd worden voor een bedrijf gevestigd op een adres aan het Oranjeplein.

 • De ontheffing kan enkel schriftelijk worden aangevraagd.

 • De ontheffing wordt afgegeven op kenteken of naam van het bedrijf (bezoekers).

 • De aanvrager toont aan dat het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • De aanvrager toont met een werkgeversverklaring aan dat hij werkzaam is bij het betreffende bedrijf of eigenaar is.

 • De aanvrager beschikt niet over een parkeerplaats op eigen terrein of bij derden. Indien de aanvrager wel beschikt over eigen parkeergelegenheid, dan wordt bij de afgifte eerst rekening gehouden met het aantal voertuigen dat geparkeerd kan worden op eigen terrein.

 • Het kenteken wordt vermeld op de ontheffing of de bedrijfsnaam.

 • Per ontheffing wordt één kenteken/bedrijfsnaam vermeld.

 • Er worden maximaal 2 ontheffingen per bedrijf afgegeven op kenteken.

 • Er worden maximaal 2 ontheffingen per bedrijf afgegeven op bedrijfsnaam (bezoekers).

 • De ontheffing is geldig in het kalenderjaar van uitgifte.

 • Voor afloop van het kalenderjaar wordt automatisch een acceptgirokaart toegezonden om na betaling een nieuwe ontheffing te verkrijgen.

 • Het parkeren is toegestaan op het Oranjeplein.

 • De ontheffing wordt in principe direct verleend, maar voor bijzondere situaties kan ook eerst een nader onderzoek worden gedaan. De ontheffing zal daarna worden toegezonden.

4. Raaigras

Tijdelijke ontheffing ten behoeve van werkzaamheden

Criteria tijdelijke ontheffing:

 • De aanvrager dient uiterlijk 2 weken van te voren schriftelijk een gemotiveerd verzoek in.

 • De ontheffingverstrekkende instantie beoordeelt op grond van de aanvraag of de langdurige aanwezigheid binnen het ontheffingengebied noodzakelijk is.

 • Het kenteken wordt vermeld op de ontheffing.

 • Per ontheffing wordt één kenteken vermeld.

 • De ontheffing is geldig in de periode zoals op de ontheffing staat aangegeven.

 • Het parkeren is toegestaan op het Raaigras.

5. Spaerwoude

Tijdelijke ontheffing ten behoeve van werkzaamheden

Criteria tijdelijke ontheffing:

 • De aanvrager dient uiterlijk 2 weken van te voren schriftelijk een gemotiveerd verzoek in.

 • De ontheffingverstrekkende instantie beoordeelt op grond van de aanvraag of de langdurige aanwezigheid binnen het ontheffingengebied noodzakelijk is.

 • Het kenteken wordt vermeld op de ontheffing.

 • Per ontheffing wordt één kenteken vermeld.

 • De ontheffing is geldig in de periode zoals op de ontheffing staat aangegeven.

 • Het parkeren is toegestaan op het parkeerterrein Spaerwoude.

Bewoners ontheffing op kenteken

Criteria bewonersontheffing:

 • De aanvrager dient volgens de Basisregistratie Personen ingeschreven te zijn op een adres aan het Spaerwoude 2 t/m 10 (even), Westlaan 1 t/m 27 (oneven) of Kerkweg 2 t/m 20 (even) in Pijnacker.

 • De aanvrager beschikt niet over de mogelijkheid een parkeerplaats te kopen dan wel te huren op of in een parkeervoorziening die aangelegd is ten behoeve van de woonbebouwing van de aanvrager.

 • De aanvrager beschikt niet over een parkeerplaats op eigen terrein of bij derden. Indien de aanvrager wel beschikt over eigen parkeergelegenheid, dan wordt bij de afgifte eerst rekening gehouden met het aantal voertuigen dat geparkeerd kan worden op eigen terrein. Er wordt een lijst opgesteld van adressen en de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren.

 • Het kentekenbewijs van het voertuig dient op naam van de aanvrager te staan. Gebruikers van een leaseauto overleggen hiervoor een verklaring van de leasemaatschappij.

 • Het kenteken wordt vermeld op de ontheffing.

 • Per ontheffing wordt één kenteken vermeld.

 • Er geldt een maximum van 1 ontheffing per adres/huishouden.

 • De ontheffing is geldig in het kalenderjaar van uitgifte.

 • Voor afloop van het kalenderjaar wordt automatisch een acceptgirokaart toegezonden om na betaling een nieuwe ontheffing te verkrijgen.

 • Het parkeren is toegestaan op het parkeerterrein Spaerwoude.

 • De ontheffing wordt in principe direct verleend, maar voor bijzondere situaties kan ook eerst een nader onderzoek worden gedaan. De ontheffing zal daarna worden toegezonden.

Zakelijke ontheffing op bedrijfsnaam of kenteken.

Criteria zakelijke ontheffing op bedrijfsnaam of kenteken:

 • De ontheffing kan alleen aangevraagd worden voor een bedrijf gevestigd op een adres aan het Spaerwoude 2 t/m 10 (even), Westlaan 1 t/m 27 (oneven) of Kerkweg 2 t/m 20 (even) in Pijnacker

 • De ontheffing kan enkel schriftelijk worden aangevraagd.

 • De ontheffing wordt afgegeven op kenteken of naam van het bedrijf (bezoekers).

 • De aanvrager toont aan dat het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • De aanvrager toont met een werkgeversverklaring aan dat hij werkzaam is bij het betreffende bedrijf.

 • De aanvrager beschikt niet over een parkeerplaats op eigen terrein of bij derden. Indien de aanvrager wel beschikt over eigen parkeergelegenheid, dan wordt bij de afgifte eerst rekening gehouden met het aantal voertuigen dat geparkeerd kan worden op eigen terrein.

 • Het kenteken wordt vermeld op de ontheffing of de bedrijfsnaam.

 • Per ontheffing wordt één kenteken/bedrijfsnaam vermeld.

 • Er wordt maximaal 1 ontheffing per bedrijf afgegeven op kenteken.

 • Er wordt maximaal 1 ontheffing per bedrijf afgegeven op bedrijfsnaam (bezoekers).

 • De ontheffing is geldig in het kalenderjaar van uitgifte.

 • Voor afloop van het kalenderjaar wordt automatisch een acceptgirokaart toegezonden om na betaling een nieuwe ontheffing te verkrijgen.

 • Het parkeren is toegestaan op het parkeerterrein Spaerwoude.

 • De ontheffing wordt in principe direct verleend, maar voor bijzondere situaties kan ook eerst een nader onderzoek worden gedaan. De ontheffing kan dan daarna worden toegezonden.

Kraskaarten

Criteria kraskaarten:

 • Elke huishouden of bedrijf binnen de parkeerschijfzone komt in aanmerking voor de aanschaf van bezoekersontheffingen.

 • De ontheffingen worden op de gemeentelijke servicecentra per 10 stuks verkocht. De ontheffing is slechts geldig voor het aangegeven jaar.

 • Elk huishouden of bedrijf binnen de parkeerschijfzone mag per maand een boekje a 10 kraskaarten kopen.

 • De aanvrager dient volgens de Basisregistratie Personen te zijn ingeschreven op een adres, gelegen binnen de parkeerschijfzone.

 • Een legitimatie is bij de aanschaf verplicht.

 • De ontheffing is alleen geldig op de weggekraste datum voor maximaal vijf uur vanaf het weggekraste aankomsttijdstip.

 • Er mogen twee ontheffingen gebruikt worden om een periode van 10 uur te kunnen parkeren.

 • Het parkeren is toegestaan op het parkeerterrein Spaerwoude.

6. Emmapark

Tijdelijke ontheffing ten behoeve van werkzaamheden

Criteria tijdelijke ontheffing:

 • De aanvrager dient uiterlijk 2 weken van te voren schriftelijk een gemotiveerd verzoek in.

 • De ontheffingverstrekkende instantie beoordeelt op grond van de aanvraag of de langdurige aanwezigheid binnen het ontheffingengebied noodzakelijk is.

 • Het kenteken wordt vermeld op de ontheffing.

 • Per ontheffing wordt één kenteken vermeld.

 • De ontheffing is geldig in de periode zoals op de ontheffing staat aangegeven.

 • Het parkeren is toegestaan in de parkeerschijfzone Emmapark.

7. Acacialaan

Tijdelijke ontheffing ten behoeve van werkzaamheden

Criteria tijdelijke ontheffing:

 • De aanvrager dient uiterlijk 2 weken van te voren schriftelijk een gemotiveerd verzoek in.

 • De ontheffingverstrekkende instantie beoordeelt op grond van de aanvraag of de langdurige aanwezigheid binnen het ontheffingengebied noodzakelijk is.

 • Het kenteken wordt vermeld op de ontheffing.

 • Per ontheffing wordt één kenteken vermeld.

 • De ontheffing is geldig in de periode zoals op de ontheffing staat aangegeven.

 • Het parkeren is toegestaan in de parkeerschijfzone Acacialaan.

Artikel 3 Afwijken van beleidsregels

Het college kan in bijzondere gevallen gemotiveerd van de beleidsregels afwijken.

Artikel 4 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ‘Beleidsregels afgifte van parkeerontheffingen in parkeerschijfzones’.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 15 december 2016.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 6 december 2016

de secretaris,

drs. J.P.R. Woudstra

de burgemeester,

mw. F. Ravestein