Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe

Geldend van 14-11-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe
Citeertitel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 2.2 van de Wet natuurbescherming
  3. artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming
  4. Besluit departementale herindeling ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, Omgevingswet en Kadaster
  5. Verzamelbesluit Omgevingswet 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-11-2023 01-01-2024 wijzigingen

07-11-2023

prb-2023-13238

2023001499
30-06-2023 14-11-2023 toevoeging artikel 3.1a + bijlage Ia

27-06-2023

prb-2023-7392

2023000887
09-12-2022 30-06-2023 wijziging

06-12-2022

prb-2022-14539

2022001961
20-07-2021 09-12-2022 wijziging artikel 2.1 en 2.10, invoegen nieuw artikel 2.11 en 2.12

06-07-2021

prb-2021-5935

2021001262
16-07-2021 20-07-2021 wijzigingen artikel 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 en de toelichting algemeen

06-07-2021

prb-2021-5796

2021001262
13-07-2021 16-07-2021 Wijziging artikelen 2.1 en 2.6, ingevoegd artikel 2.6a

06-07-2021

prb-2021-5628

2021001262
09-07-2021 13-07-2021 wijziging artikel 3.5

06-07-2021

prb-2021-5468

2021001265
20-11-2020 09-07-2021 wijziging

17-11-2020

prb-2020-8567

2020002241
23-06-2020 20-11-2020 wijziging

16-06-2020

prb-2020-3882

2020001244
13-12-2019 23-06-2020 Wijziging

10-12-2019

prb-2019-8065

2019002733
18-10-2019 15-10-2019 13-12-2019 Wijziging

14-10-2019

prb-2019-6911

2019002248
11-10-2019 18-10-2019 Wijziging

08-10-2019

prb-2019-6753

2019002179
17-12-2018 11-10-2019 wijziging

11-12-2018

prb-2018-9327

2018002857
09-09-2017 17-12-2018 Wijziging art.

05-09-2017

prb-2017-3946

2017002436
01-01-2017 09-09-2017 nieuwe regeling

20-12-2016

prb-2016-6940

3.3/2016005213