Regeling vervallen per 03-07-2023

Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m 02-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017
Citeertitel
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp subsidie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 145 PW
  2. wet Awb

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 03-07-2023 nieuwe regeling

14-12-2016

prb-2016-6901

SI/2016005196