Beleidskader interbestuurlijk toezicht huisvesting vergunninghouders Provincie Zeeland

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Beleidskader interbestuurlijk toezicht huisvesting vergunninghouders Provincie Zeeland
Citeertitel -
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Huisvesting
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 28 Huisvestingswet 2014
  2. art. 124 Gemw

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 Nieuwe regeling

28-06-2016

prb-2016-6834

16009342