Beleidskader interbestuurlijk toezicht huisvesting vergunninghouders Provincie Zeeland

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Beleidskader interbestuurlijk toezicht huisvesting vergunninghouders Provincie Zeeland
Citeertitel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Huisvesting
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 28 Huisvestingswet 2014
  2. art. 124 Gemw

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 Nieuwe regeling

28-06-2016

prb-2016-6834

16009342