Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017

Geldend van 21-12-2023 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-11-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Fryslân
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017
Citeertitel Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1.1, eerste lid, van de Wet natuurbescherming
 2. artikel 1.7 van de Wet natuurbescherming
 3. artikel 2.1 van de Wet natuurbescherming
 4. artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming
 5. artikel 3.12 van de Wet natuurbescherming
 6. artikel 3.1, eerste lid, van de Wet natuurbescherming
 7. artikel 3.2 van de Wet natuurbescherming
 8. artikel 3.3, vijfde lid, van de Wet natuurbescherming
 9. artikel 3.4 van de Wet natuurbescherming
 10. artikel 3.5, eerste lid, van de Wet natuurbescherming
 11. artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming
 12. artikel 3.9 van de Wet natuurbescherming
 13. artikel 3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming
 14. artikel 3.12, eerste lid, van de Wet natuurbescherming
 15. artikel 3.12, tweede lid, van de Wet natuurbescherming
 16. artikel 3.12, achtste lid, van de Wet natuurbescherming
 17. artikel 3.12, negende lid, van de Wet natuurbescherming
 18. artikel 3.13 van de Wet natuurbescherming
 19. artikel 3.14, eerste lid, van de Wet natuurbescherming
 20. artikel 3.15 van de Wet natuurbescherming
 21. artikel 3.20, derde lid, van de Wet natuurbescherming
 22. artikel 3.25, tweede lid, van de Wet natuurbescherming
 23. artikel 3.26, derde lid, van de Wet natuurbescherming
 24. artikel 3.31 van de Wet natuurbescherming
 25. artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming
 26. ministeriele-regeling Regeling natuurbescherming
 27. amvb Besluit natuurbescherming
 28. artikel 118 van de Provinciewet
 29. artikel 143 van de Provinciewet
 30. artikel 145 van de Provinciewet
 31. artikel 152 van de Provinciewet
 32. artikel 3.14, tweede lid, van de Wet natuurbescherming
 33. Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is ingetrokken bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2023 01-11-2023 01-01-2024 bijlage IV, V

12-12-2023

prb-2023-15284

02160847
22-03-2023 21-12-2023 bijlage IV, V

14-03-2023

prb-2023-3141

02094365
11-10-2022 22-03-2023 bijlage IV

20-09-2022

prb-2022-11876

Onbekend.
30-12-2021 01-11-2021 11-10-2022 bijlage IV, V

21-12-2021

prb-2021-13075

01947875
10-11-2021 01-11-2021 30-12-2021 bijlage IV, V

02-11-2021

prb-2021-10568

01931179
02-04-2021 01-11-2020 10-11-2021 bijlage IV, V

23-03-2021

prb-2021-2479

01862418
16-02-2021 01-11-2020 02-04-2021 bijlage IV

01-12-2020

prb-2021-1139

01823664
07-07-2020 01-07-2020 16-02-2021 artikel 1.1, 5.5, 5.6, 5.6a, 5.6b, bijlage IV, V, toelichting

27-05-2020

prb-2020-4279

01758048/01757700
08-02-2018 01-02-2018 07-07-2020 artikel 1.1, 5.6

24-01-2018

prb-2018-1123

1471977
01-11-2017 08-02-2018 artikel 5.6

12-07-2017

prb-2017-4783

01414437
01-01-2017 01-11-2017 Nieuwe regeling

23-11-2016

prb-2016-6515

1324836