Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Bernheze 1996

Geldend van 01-01-1997 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Bernheze 1996
Citeertitel Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Bernheze 1996
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Bernheze 1996
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 176<br />2. Gemeentewet, art. 147<br />3. Gemeentewet, art. 149a

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1. Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1997 nieuwe regeling

01-01-1997

De Bernhezer, 01-12-1996

Onbekend