Regeling vervallen per 01-07-2014

Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken Baarn, Bunschoten en Soest

Geldend van 01-01-2008 t/m 30-06-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Bunschoten
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken Baarn, Bunschoten en Soest
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken Baarn, Bunschoten en Soest
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen 

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2008 01-07-2014 nieuwe regeling

20-11-2007

Gemeenteblad, 2007, 8

Onbekend.