Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Bernheze 2008

Geldend van 11-10-2008 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Bernheze 2008
Citeertitel Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Bernheze 2008
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Bernheze 2008
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 213a

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-2008 Nieuwe regeling

29-09-2008

De Bernhezer, 10 oktober 2008

N.v.t.