Verordening intergemeentelijke commissie Bezwaarschriften gemeenten Bernheze en Maasdonk 2010

Geldend van 12-06-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening intergemeentelijke commissie Bezwaarschriften gemeenten Bernheze en Maasdonk 2010
Citeertitel Verordening intergemeentelijke commissie Bezwaarschriften gemeenten Bernheze en Maasdonk
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Intergemeentelijke Commissie Bezwaarschriften gemeenten Bernheze-Maasdonk 2010
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

7:13 Algemene wet bestuursrecht<br />

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-2010 Nieuw

27-05-2010

De Bernhezer 4 juni 2010

Onbekend