Verordening cliëntenparticipatie integraal gehandicapten-beleid 2004

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening cliëntenparticipatie integraal gehandicapten-beleid 2004
Citeertitel Verordening cliëntenparticipatie integraal gehandicapten-beleid 2004
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Verordening cliëntenparticipatie integraal gehandicapten-beleid 2004
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 150<br />2. Wet voorzieningen gehandicapten, art. 1<br />3. Verordening voorzieningen gehandicapten 2002, art. 8.5<br />

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2005 nieuwe regeling

11-11-2004

De Bernhezer, 19-11-2004

Onbekend